Lịch công tác tuần

Liên kết ngoài

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong tháng này

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

PHAN THỊ TÚY

 

Họ và tên:  Phan Thị Túy
Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Email:  phanthituy1976@yahoo.com
Điện thoại: 0943764838
Địa chỉ:  Quảng Thái, Quảng Điền

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Xây dựng tổ chức bộ máy nhà trường.

- Quản lý tài chính tài sản nhà trường.

 

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 442