''

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

Văn Thị Hòa

 

Họ và tên:  Văn Thị Hòa
Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Email:  hoamamnon68@gmail.com
Điện thoại:  01692451112
Địa chỉ:  Quảng Lợi- Quảng Điền

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Xây dựng tổ chức bộ máy nhà trường.

- Quản lý tài chính tài sản nhà trường.

 

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 375