Lịch công tác tuần

Liên kết ngoài

Không có sinh nhật cô thầy giáo trong tháng này

Năm 2019

Cập nhật lúc : 14:22 08/01/2019  

Tuần 2 năm 2019
Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(07/01/2019)

Họp giao ban

Thứ Ba
(08/01/2019)

Đưa giáo viên đi làm quen trẻ (BGH)

Học chính trị ( Nga)

Thứ Tư
(09/01/2019)

Tổng kết Đảng bộ (BGH)

Kiểm tra bếp ăn (Nga)

Thứ Năm
(10/01/2019)

Xây dựng giáo viên dự thi ( Túy, Tuyền)

Học chính trị (Nga)

Thứ Sáu
(11/01/2019)

Đưa giáo viên làm quen trẻ (BGH)

Thứ Bảy
(12/01/2019)

Học chính trị  ( Nga)

Chủ Nhật
(13/01/2019)