''

Ngày 16 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 15:27 09/05/2018  

Tuần 19 năm 2018
Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/05/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(07/05/2018)

Họp giao ban

Tổ chức cho trẻ tham quan trường Tiểu Học Quảng Thái ( Tuyền)

Tổ chức cho trẻ tham quan trường Tiểu Học Quảng Thái ( Nga)

Thứ Ba
(08/05/2018)

Làm kế hoạch ( Túy)

Dự giờ ( Tuyền)

Học chính trị ( Nga)

Thứ Tư
(09/05/2018)

Duyệt kế hoạch ( Túy)

Làm báo cáo bồi dưỡng thường xuyên ( Tuyền)

Làm báo cáo bồi dưỡng thường xuyên ( Nga)

Tổ chức cho trẻ tham quan chùa Phong Hà ( Tuyền)

Họp đánh giá BDTX- Tổng hợp tài liệu toàn trường ( Nga)

Thứ Năm
(10/05/2018)

Làm hồ sơ thi đua ( Túy)

Dự giờ ( Tuyền)

Tham gia học chính tri ( Nga)

Đánh giá BDTX ( Túy)

Họp tổ chuyên môn ( Tuyền)

Thứ Sáu
(11/05/2018)

Kiểm tra HSSS ( Tuý)

Kiểm tra bếp ( Tuyền)

Kiểm tra bếp, kiểm tra giờ ăn  ( Nga)

Kiểm tra hoạt động chiều ( Tuyền)

Làm sổ sách ( Nga)

Thứ Bảy
(12/05/2018)

Sinh hoạt chuyên môn tổ ( Túy)

Tham gia học chính trị ( Nga)

Chủ Nhật
(13/05/2018)