In trang

Tuần 2 năm 2019
Từ ngày 07/01/2019 Đến ngày 13/01/2019
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(07/01/2019)
Họp giao ban    
Thứ Ba
(08/01/2019)
Đưa giáo viên đi làm quen trẻ (BGH) Học chính trị ( Nga)    
Thứ Tư
(09/01/2019)
Tổng kết Đảng bộ (BGH)   Kiểm tra bếp ăn (Nga)  
Thứ Năm
(10/01/2019)
Xây dựng giáo viên dự thi ( Túy, Tuyền) Học chính trị (Nga)    
Thứ Sáu
(11/01/2019)
Đưa giáo viên làm quen trẻ (BGH)    
Thứ Bảy
(12/01/2019)
Học chính trị  ( Nga)    
Chủ Nhật
(13/01/2019)